อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)

สถานที่ที่คุณจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ก่อสร้างบนที่ดินในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2530 จำนวน 7 ไร่ และปัจจุบันยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจีนเดินทางมาเยือนอยู่เสมอ

อเนกกุศลศาลา เป็นอาคารสถาปัตยกรรมศิลปกรรมจีน อาคารใหญ่เป็นรูปทรงวิหารจีนสูง 3 ชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งบริวารโดยรอบ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยและจีนที่มีคุณค่า เช่น ศิลปวัตถุที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงวัฒนธรรมมอบให้ จำนวน 328 รายการ เช่น หุ่นทหารดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ภาพเขียนที่งดงามของจีน และโบราณวัตถุจากภาคเอกชนของจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand