‘อาชีวะโชว์พราว 4.0’

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0 ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการนาย ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ร่วมจัดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์และส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ในระดับอาชีวศึกษา บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage สนับสนุนให้เด็กอาชีวะสร้างสรรค์สื่อน้ำดีเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จุดประกายให้เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพโดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่ดี คิดทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ภายในงานได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โซนโชว์ของ การแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โซนโชว์เฮลท์ (Health) มุมเพื่อสุขภาพการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ และโซนโชว์กึ๋น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง เพศ และการเกิดโรค NCDs โดยมีคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมชมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth