หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ ฯ

บอนสี (ราชินีแห่งใบไม้) หนึ่งในต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถโปรดและพระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ประธานกลุ่มหมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรตินายวิรัชอาจเอี่ยมเล่าถึงที่มาของหมู่บ้านแห่งนี้ จากเคยทำนาแต่ผลผลิตไม่ดีทั้งมีต้นทุนสูงจึงหันมาลองเลี้ยงบอนสีเพราะเป็นพืชล้มลุกเลี้ยงไม่ยากมีอายุอยู่ได้ตลอดทั้งปี

หากผู้เลี้ยงคอยเอาใจใส่เริ่มแรกได้ปลูกในพื้นที่เล็กๆหากความต้องการในตลาดนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนขณะนี้มีพื้นที่ปลูกร่วม 2 ไร่ เมื่อมองเห็นช่องทางจึงรวมกลุ่มกันเลี้ยงบอนสีมาโดยตลอดบอนสีมีสายพันธุ์หลายร้อยชนิดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่เพชรไพลินมีดอกสีขาวคล้ายอุตพิษรวมถึงสายพันธุ์พุทธมณฑลคู่บุญและเพชรดารากรบอนสีที่นี่จะส่งขายทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียราคาจะอยู่ที่สายพันธุ์หากเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆจะได้ราคาดีนอกจากนี้บอลสีของที่นี่ยังติดอันดับในการประกวดแทบทุกประเภทจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งบอนสีที่ได้คุณภาพจริง ๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand