มีชัย ไม่ติดใจ สนช.เขียนห้ามอดีตผู้ว่าฯ สตง. เข้ารับการสรรหารอบใหม่

รัฐสภา 20 ต.ค. – นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า กรธ. จะรอให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ผ่านมาลงมติวาระ 3 จาก สนช.แล้ว กลับมาที่ กรธ. เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องยื่นข้อโต้แย้ง เพื่อขอตั้งคณะกรรมาธิการร่วมหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นในมาตรา 7 สนช.ได้ยอมปรับแก้เนื้อหา ให้อำนาจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถไต่สวนเบื้อง
ต้นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ที่กระทำการทุจริตได้ ซึ่งถือว่าเป็นการปรับแก้ตามที่กรธ.เคยเสนอไปก่อนหน้านี้

ส่วนในมาตรา 108 ที่ สนช.ได้ปรับแก้ช่วงท้าย กำหนดให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าสตง.มาก่อน ไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกนั้น นายมีชัย กล่าวว่า ในประเด็นนี้ กรธ.ไม่ได้เป็นผู้เสนอไปในร่างดังกล่าว แต่เป็นเรื่องใหม่ที่ สนช. เขียนเพิ่มไป ซึ่ง กรธ.ก็คงไม่ไปโต้แย้ง เพราะการปรับแก้ของ สนช.ก็เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ว่าให้กรรมการในองค์กรอิสระ ไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนการดำเนินการดังกล่าวของ สนช.จะเป็นลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้สมัคร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตีความในเรื่องคุณสมบัติกันต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.